Med tvang skal kvinder avanceres?

Author:

Nu siger Stine Bosse siger “ja tak” til kønskvotering kan man forvisse sig om i den gamle dame Tante Berling.

Forsikringsdirektør Stine Bosse er vendt rundt på en tallerken. Nu går hun varmt ind for kønskvotering ved lov. Topchefen i forsikringskoncernen TrygVesta er på mange måder atypisk. For det første er det en kvinde – og for det andet går hun nu ud offentligt og anbefaler, at Folketinget går ind og lovgiver for kønskvotering i bestyrelser.

Og for det tredie er hun fuld af l*rt, hvilket ved nærmere omtanke faktisk ikke adskiller hende fra mange andre beslutningstagere rundt omkring i både det offentlige og private.

Stine Bosse understreger, at hendes holdningsskifte kommer, fordi det ikke rykker:
– Hvis der ikke sker synlige bevægelser, så må vi gøre noget.

At feje for egen dør er åbenbart et udtryk, der ikke vinder nogen større genklang i konens – må man tro – ellers dannede hovede. Hvis det gjorde, så kunne hun så fint starte med, at rydde op i sin egen bestyrelse, hvor Bodil, Birthe og Berit udgør 25% af posterne (eller det er måske behændigt nok præcis den kvote hun tænker?). Hvordan det samme hovede kan finde en direkte kausalitet mellem manglende kvotesystem og kvinders lave repræsentation i virksomhedsbestyrelser er …ja, hovedrystende! Det kunne måske – som tonsvis af undersøgelser har påvist – være, at kvinder bevidst vælger andre karriereforløb, og dermed ikke er interesseret i bestyrelsesarbejde, medmindre de kan få en friløber og komme ind med tvang?

Det tilkommer ingen i hele verden – ej heller Stine Bosse – at bestemme over hvordan private virksomheder indretter sig. Uanset de Gode Intentioner™. Gør præcis hvad du vil med din egen butik, og hold så dine ækle fingre for dig selv!

Leave a ReplyCancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.