Folkeskolen og religion

Nogle forældre i Viborg blev oprørt over fadervor ved morgensang på barns skole, og klager til Humanistisk Samfund. De vil ha’ al “religion” (dvs. kristendom) slettet & borte fra folkeskolen – kikkerten fortsætter for det blinde øje fra sosserne: “Det at bede en bøn er en religiøs handling, og religiøse handlinger hører kirkerne til og […]