Digital Signatur på Linux

Gem en sikkerhedskopi med applikationen, og kopier denne html-fil til Linux.

awk -F \" '/^pkcs12=/ {print $2}' DS.html | fold -b -w 64 | openssl enc -d -a > DS.pkcs12

Related posts

Leave a Reply