Det ser sort ud!

Author:

Efter at have opdaget, at min “DomæneGate” ikke kun er min egen og enlig svale, så krywer de tragiske historier frem. Sidst var det eof.dk, og nu orango.dk… faktisk et navn jeg kan føle en del slægtskab med.
Hvis ikke snart der sker noget fra højere sted, så er min sag nok afgjort. Ret sørgelig situation for immateriel ejendomsret i Danmark.

UPDATE!
Har sendt følgende mail i forlængelse af den politiske udvikling:

Date: Tue, 24 Nov 2009 16:42:58 +0100
From: Kasper Myram <kasper[Snawla]myram.dk>
To: Benny.Engelbrecht[snawl-a]ft.dk
Subject: UVT spgm. 39

Hej Benny Engelbrecht,

Tak for at du tager sagen om de "tvangseksproprierede"
internet-domæner  op - omend det er immateriel ejendomsret,
så virker det mildest talt besynderligt, at Klagenævnet
for Domænenavne lægger til grund for deres afgørelser, at
andre vil ha' større økonomisk gavn af det givne navn!

Da jeg selv har en sag til behandling i nævnet vil jeg blot
mane til, at du ikke opgiver denne sag, for der kan
muligvis vise sig at komme endnu flere eksempler på den
førnævnte - og uhyrlige - praksis.

Som helt almindelig privatperson findes hverken tid eller
økonomi til, at tage et større juridisk slagsmål.
Vil du medvirke til, at vores retsstilling ikke skævvrides
yderligere samt medvirke til, at Klagenævnet for Domænenavne
ikke afviger yderligere fra den praksis som normalt bruges
i samfundet, og som stadfæstet i Grundloven kræver, at der
skal ligge særdeles gode grunde til, før privat ejendom
konfiskeres?

På forhånd tusind tak for din tid og dit svar,

Kasper Myram
[signatur redigeret]

Leave a ReplyCancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.