DomæneGate part One

Author:

Sidste år havde jeg en mindre tête-a-tête med en intellektuel mindrebemidlet mand, der mente at have adkomst til et af mine domæner. Bemeldte tosse har nu inkluderet en advokat i sine frugtesløse bestræbelser, og nu får jura-kandidaten følgende replik (følsomme oplysninger er anonymiseret):

Kære NAVN,

Jeg har d.d. modtaget din skrivelse dateret d. 20. april. Brevet har således været tre dage undervejs, og jeg konstaterer med slet skjult skadefro at det ikke har været dig/dit firma/din sekretær/din ung-i-arbejde/din posthåndtering muligt, at afregne korrekt porto til Sverige, hvilket på kuverten er markeret med et “Portoen berigtiget overfor afsender”. Allerede der et tegn på, at sagen måske er for kompliceret og tung til jer?

Som din klient sikkert (forhåbentligt?) har forklaret for dig, så havde jeg medio juni 2008 en mail-udveksling (det vil sige, en udveksling af meninger via elektronisk post formidlet på internet), og på det tidspunkt forklarede jeg ham sagens sammenhæng. Det blev endvidere forsøgt forklaret for din klient, at ethvert forsøg på at true og/eller chikanere sig til domænet DOMÆNE.TLD1 vil blive afvist. Nu er sagen eskaleret, og det undrer mig at en rask, ædruelig og nogenlunde ærligt arbejdende advokat på nogen måde kan finde på at medvirke i denne farce. Tiderne er dog sikkert osse hårde for advokater, og det kan jo blive nødvendigt at påtage sig opgaver man egentligt inderst inde godt ved ikke ejer skyggen af chance, men der er jo regninger at betale for en fin og nobel sagfører som dig, og hvorfor ikke? Din klient ved jo ikke bedre og forlader sig sikkert på dine tvivlsomme råd til en timepris langt forbi det eksorbitante (antageligvis).

Da du helt tydeligt ikke er inde i sagerne, vil jeg lige give dig en kort og gratis oprulning af sagens rette sammenhæng, så du kan vende tilbage til dine velbetalte bestyrelsesposter, loge-arbejde eller hvad du nu lægger dit hjerte i, da det ikke kan være dit daglige arbejde. Jeg er selv en meget simpel mand, med et simpelt liv, en simpel familie og en simpel intellektuel kapacitet, så det bliver lige “greatest hits” fra det føromtalte mail-korrespondance:

* Man kan ikke true eller chikanere sig til andres domæner, som er erhvervet i god tro
* Ved bestillingen af mit domæne DOMÆNE.TLD1 var jeg i god tro, for domænet var ikke taget i andre TLD’er
* Jeg registrerede DOMÆNE.TLD1 den DATO. MÅNED 1998
* Din klient registrede DOMÆNE.TLD2 onsdag d. 9. oktober 2002

Her fra er sagen vist – som man siger – bøf. Din klient driver erhverv i it-branchen og har derfor været ganske vel vidende om eksistensen af en registrering af DOMÆNE.TLD1. At din klient tilmed venter seks (6) år med at reagere er klart en skærpende omstændighed.

Lad os kigge lidt på reglerne:

§ 12. Registranter må ikke registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik.
Stk. 2. Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af internetdomænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.

Godt så. Jeg registerede DOMÆNE.TLD1 i 1998, hvilket er fire (4) år før din klient – strike one. Ved registreringen og siden har jeg på intet tidspunkt snyltet på nogle varemærker – strike two. På intet tidspunkt har jeg krævet så meget som en krone for domænet – strike three! Efter internationalt anerkendte regler betyder tre strikes, at man er ude og skal sætte sig hen på bænken og skamme sig.

Lad os så dernæst kigge lidt på din påstand fra fremsendte skrivelse:

[…]da det samtidigt kan konstateres, at domænenavnet ikke benyttes af Dem[…]

Allerførst, så lad os da være dus. Du skriver jo i en tone, som jeg udelukkende tillader mine venner, så etellerandet sted er vi vel tætte. Dernæst, at jeg ikke driver noget på www.DOMÆNE.TLD1 (hostnavnet under domænenavn) er for så vidt dig, din klient og resten af verden fuldstændigt uvedkommende. Hvordan jeg vælger at konfigurere mine servere under mit domænenavn vedrører udelukkende mine interessenter og jeg. Da vi dog nu er blevet dus, så kan jeg da røbe for dig, at jeg på domænet driver en række test-sites for mine kunder samt mailservice for en absolut eksklusiv skare af tætte, personlige venner – måske du vil have en mailadresse?

Hele denne tragikomiske sag er desværre ikke enestående, og til slut kan jeg anbefale dig at læse en tidligere afgørelse fra Klagenævnet for Domænenavne, som minder om denne: http://www.domaeneklager.dk/uploads/1127-simplifydk.pdf.
Find selv flere.

Som det vist før er nævnt, så er jeg en simpel mand med simple behov og et simpelt blodtryk. Jeg vil dog ikke finde mig i denne gentagne chikane og forsøg på afpresning, og min tid er faktisk for kostbar til videre færd ned ad denne juridiske blindgyde. Bekræft denne skrivelses modtagelse, og at sagen er lagt ned. Efterfølgende tid, som jeg skal bruge på dette spilfægteri vil blive faktureret DKK750,- excl. moms på påbegyndt time, og offentliggørelse af al korrespondance mellem du og jeg, samt mellem din klient og jeg.

2 thoughts on “DomæneGate part One”

Leave a ReplyCancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.